ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) จัดกิจกรรมช่วยพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ SMEs ไทยภายใต้โครงการ ‘เปลี่ยนแล้วรวย’ (CHANGE SMEs) โดยมีเป้าหมายสำคัญที่จะติดอาวุธทางปัญญา แนะแนวทางแก้ไขปัญหาธุรกิจ รวมไปถึงแนะนำนักออกแบบที่เหมาะสมให้กับผู้ประกอบการ SMEs โดยมุ่งหวังที่จะนำความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาธุรกิจด้วยกลยุทธ์การออกแบบ มาปรึกษาปัญหาด้านการพัฒนาบรรจุภัณฑ์กับผู้เชี่ยวชาญที่จะมาให้คำปรึกษาแบบตัวต่อตัวแก่เจ้าของธุรกิจ SMEs จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 –24 มกราคม 2559 เวลา 10.00-17.00 น.

225662_1665414357034008_5596764565636078881_n 12507360_1669689173273193_6050653439588235027_n

2017-05-23T05:47:32+00:00